Struktur Organisasi

Admin

Struktur Organisasi

Pelindung:
 • Yayasan Fort De Kock
Pembina
 • Dr. Evi Hasnita, S.Pd Ns M.Kes
Penanggung jawab:
 • Nurhayati, SST M.Biomed (Ketua STIKES FDK)
  Puket I, II, III
Ketua FDK-CC:
 • Rahmi Sari Kasoema, S.Psi
Sekretaris:
 • Ns. Reki Afrino, S.Kep M.Kep
Bendahara:
 • Ns. Rahmat Syukri, S.Kep MKM
Divisi Bimbingan dan Konseling Karir :
 • Vitria Melinda, SST M.Kes
Divisi Informasi Karir, Rekruitmen, & Kerja Sama :
 • Imam Saputra S.TP
Divisi Pelatihan dan Pengembangan Karir :
 • Erit Rovendra, Amd.Fis (Koor)
 • Khairul Abbas, SH, S.Kep MKM
Divisi Tracer Study :
 • Cici Apriliani, SKM MKM
 • Mauliwati Putri, SKM
IT Pusat Karir
 • Hadrian, SST